Welcome!

โอกาสของไทยในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

August 11th, 2014

889
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเพิ่มพูนรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ และมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้งการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดเสรีภาคบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ที่ถูกกว่า ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งบริการรองรับด้านการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การ เยียวยารักษาและเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจำนวนมาก ดังนั้น บรรดาผู้ประกอบการด้านสุขภาพจึงขยายบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ การบำบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น และการฟื้นฟูสุขภาพหลังการบำบัดรักษา รวมไปถึงบริการเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระยะหลัง

กิจกรรมด้านสุขภาพนั้นมีให้เลือกทั้ง บริการด้านการแพทย์ ตามโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพ การทำเลสิค ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม การรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และ บริการด้านแพทย์ทางเลือก ตามโรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการต่างๆ อาทิ การแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย และสปา จากกระแสที่บรรดาผู้คนต่างให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ต่างหันมาพัฒนารูปแบบการบริการที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากเดิมที่เน้นหนักในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วย

สำหรับกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (อาทิ อาหารเสริม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดสารพิษ) การเล่นโยคะ การทำสมาธิ การล้างสารพิษ การนวดแผนไทย และสปา เป็นต้น

วัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยรักสวยรักงาม

July 28th, 2014

สถาบันความงามเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตของรายได้สูงมาก

สามารถคืนทุนได้ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากสาวไทยให้ความสำคัญกับความสวยความงาม รูปร่างหน้าตาอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีปัญหาการเมืองเกิดขึ้นก็ตามแต่ยังพบว่ายอดการใช้จ่ายยังดีอยู่ ส่งผลให้ธุรกิจความงามจึงมีผู้เล่นแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า 50 แบรนด์ แบรนด์ใหญ่ประมาณ 10 แบรนด์ การแข่งขันจึงหลากหลายและค่อนข้างสูง โปรโมชันส่งเสริมการขายมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในอดีตนั้นการศัลยกรรมตกแต่งต่างๆทางการแพทย์นั้นทำเพื่อแก้ไขความพิการต่างๆให้กลับมาสู่สภาพการใช้งานที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำรงชีวิต แต่ปัจจุบันวิชาการเหล่านั้นได้ถูกดัดแปลงมาเป็นการทำที่อาจจะมากเกินความจำเป็นของชีวิตไปเสียแล้ว

แม้คลินิกความงามจะได้รับการโจมตีจากแพทย์เฉพาะทางทุกแขนง

แม้กระทั่งแพทย์เฉพาะทางต่างสาขาก็ยังโจมตีกันเอง แต่สิ่งที่อยากให้พิจารณาว่าศาสตร์แห่งความสวยความงามความหล่อเป็นเรื่องของศิลปะระหว่างผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการเน้นย้ำว่าเป็นศิลปะจริงๆ การเลือกแพทย์ที่จะมาดูแลคุณนั้นจริงๆแล้วเราต้องศึกษารายละเอียดกันหลายๆด้าน วุฒิบัตรต่างๆเป็นสิ่งรับประกันขั้นต่ำให้อุ่นใจ แต่ทั้งทั้งนั้นเราควรคุยกับแพทย์หลายๆท่านถึงทัศนคติว่าสื่อสารกันรู้เรื่องไหม คุยแล้วคลิ้กได้ว่าความงามในแบบที่คุณต้องการกับความงามของแพทย์ท่านนั้นมองเห็นหรือเข้าใจตรงกันไหม ให้ความรู้กับเราได้เข้าใจกระจ่างชัด แล้วหลังจากคุยกับแพทย์อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำคือการศึกษาหาข้อมูลของสิ่งที่เราได้รับมาว่าจริงหรือไม่

วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป

มีการดำเนินกิจกรรมติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งการติดต่อเพื่อสังคมและการติดต่อพบปะเพื่อธุรกิจ ฉะนั้นรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดูดีจะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น จึงเห็นได้ว่า ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ ต่างก็สนใจเข้าไปใช้บริการธุรกิจเสริมความงามกันอย่างหนาตา ตั้งแต่ผมจรดเท้า ไม่ว่าจะเป็นการทำผม ทำเล็บ นวดหน้า นวดตัว รักษาสิว ดูแลผิวพรรณ ไปจนถึงการทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าการเข้าร้านเสริมความงาม ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของคนในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจเสริมความงามเปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน อาคารสำนักงาน รวมทั้งตามศูนย์การค้าต่างๆเป็นจำนวนมาก

ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบกับวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยรักสวยรักงาม และการตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของอาเซียน ทำให้มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับ ก่อนจะแพร่ขยายความนิยมออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคอาเซียนและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ แม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังชะลอตัวแต่กำลังซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ รักษารูปร่างเช่นเดิม เพียงแต่อาจจะมีการวางแผนเลือกซื้อเครื่องสำอางก่อนทุกครั้ง และหันมาให้ความสนใจกับเครื่องสำอางที่มีราคาระดับกลางถึงล่างมากขึ้น

การหันมาใส่ใจในธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

June 25th, 2014

เนื่องจากกระแสความใส่ใจในสุขภาพกำลังเป็นทิศทางใหม่ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและในอนาคต เมื่อพิจารณาจากความเติบโตของตลาดสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาด้านโภชนาการของผู้บริโภคในเอเชีย เช่น โรคอ้วนที่เกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันเกิดจากการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดส์ อุปนิสัยในการทานอาหารที่ไม่ใช้สติ รวมทั้งการถูกคุกคามจากโรคภัยใหม่ๆ เช่น โรคซารส์ ไข้หวัดนก จึงเกิดเป็นการปฎิวัติรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารการกิน จึงเกิดเป็นโอกาสของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ที่ผู้ประกอบการชาวไทยไม่น่าจะมองข้ามไป คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่าถ้าสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่คุ้มต่อการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเสียเงิน เสียเวลา หรือบางครั้งอาจเสียชีวิตได้ ทำให้เขาเหล่านั้นสนใจที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อาหารที่ทานทุกวันนี้ถ้าทานแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีทางเลือก คนส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพที่แย่ลงไปเรื่อยๆ

สุขภาพอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์

ซึ่งในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบมากขึ้น ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกิน ความพอดีหรือความสมดุลของร่างกายที่จะได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป รวมทั้งค่านิยมในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ที่มีทั้งความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้เราลืมนึกถึงคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายควรจะได้รับไป ร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารต่างๆเพื่อให้มีสุขภาพดี แต่เราจะต้องรู้ว่าควรจะกินอาหารอย่างไร กินอะไรบ้าง และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด จึงจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

อาหารเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย

และอาหารไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกว่ามีรสชาติดีและมีคุณภาพสูง ประกอบกับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าประเภทกึ่งสำเร็จรูปหรือประกอบอาหารเองมากกว่าการเข้าร้านอาหารนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกควรติดตามแนวโน้มของตลาดในต่างประเทศเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับแนวโน้มของตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันหลายคนจะหันมาใส่ใจในเรื่องของโภชนาการกันมากขึ้น แต่การนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพในร้านอาหารก็ยังถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง เพราะยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้นเป็นอาหารที่ราคาแพงและไม่อร่อย ดังนั้นในการจัดทำเมนูเพื่อสุขภาพ เรื่องของรสชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับคุณบ่อยๆ

การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี

ร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วย เพราะการกินให้ครบ 5 หมู่และกินให้หลากหลาย สารอาหารที่ร่างกายต้องการได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ และใยอาหาร แต่คงไม่มีอาหารชนิดใดที่ให้สารอาหารอย่างครบถ้วนในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และกินให้หลากหลายจึงจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

การขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงบริการสุขภาพในประเทศอาเซียน

May 29th, 2014

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยที่ขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบหลายประการในด้านการท่องเที่ยวและด้านสุขภาพ โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 140,000 ล้านบาทในปี 2558 โดยร้อยละ 50 สะพัดสู่ธุรกิจโรงพยาบาล ร้อยละ 36 สะพัดสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และร้อยละ 14 สะพัดสู่ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบหลังจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ควรเร่งพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

สำหรับธุรกิจบริการแพทย์ทางเลือกที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ธุรกิจนวดแผนไทย และสปา) ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น Agoda หรือ Ensogo เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง น่าจะก่อให้เกิดผลทางบวกแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และการสร้างความจงรักภักดีแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านการโยกย้ายของแรงงานฝีมือไปทำงานที่อื่น (ทั้ง เปลี่ยนที่ทำงานภายในประเทศ หรือย้ายไปทำงานต่างประเทศ) เนื่องจากผู้ให้บริการลูกค้าจะเป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีก รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์แก่บุคคลรอบข้างให้มาใช้บริการ

สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุภาพ รวมทั้งบริการด้านเสริมความงาม (ธุรกิจโรงพยาบาล และสถานบริการด้านการแพทย์) ควรสร้างเครือข่ายกับธุรกิจเดียวกัน (สถานบริการทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ (อาทิ บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทนำ เที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ธุรกิจบริการด้านที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติ บริษัทรถเช่า บริษัทที่ให้บริการด้านอาหาร) การสร้างเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยให้สามาถนำเสนอแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

การเปิดเสรีภาคบริการในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เป็นโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการโรงพยาบาล หรือสถาน บริการด้านการแพทย์ ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และบุคลากร เข้าไปลงทุน ร่วมทุน ซื้อกิจการ หรือรับบริหาร โรงพยาบาลและสถานบริการด้านการแพทย์ในประเทศกลุ่ม CLMV โดยมุ่งเน้น ตลาดระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง

ธุรกิจการบริการสุขภาพ

April 30th, 2014


กระแสทางด้านสุขภาพและความงาม

ยังเป็นธุรกิจที่มาแรงไม่เลิก ผู้ประกอบการหลายรายหันมาสนใจธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น เพื่อหวังเกาะกระแสความสวยความงามที่มาแรงอย่างไม่หยุดยั้ง ทางด้านผู้บริโภคเอง ก็หันมาใส่ใจทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม บรรดาผู้ประกอบการเองก็เล็งเห็นความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการทำธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าธุรกิจทางด้านสุขภาพนั้นได้รับความนิยมในยุคสมัยใหม่ ธุรกิจการแพทย์และความงาม ยังคงครองตำแหน่งธุรกิจดาวเด่นในปี 2557 ที่ครองแชมป์ดาวเด่นมาตลอด 4 ปี สาเหตุมาจากกระแสความนิยมที่มีมากขึ้น ด้วยธุรกิจการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนนิยมใช้บริการมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเอง ความต้องการของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน โดยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ใช้บริการมากที่สุดแถวเอเชีย จากสถิติพบว่าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจาก ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งเป็นฐานหลักที่เรามีอยู่แล้ว และหากเราพิจารณาแล้ว จะพบว่า กลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นผู้บริโภคที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แม้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับคู่แข่งที่มากมาย พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย และมีความได้เปรียบประเทศไทยในหลายๆด้าน โดยประเทศคู่แข่งนั้นเน้นทางด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่า ตลอดจนมีนโยบายเชิงรุกที่ชัดเจน แต่ประเทศยังคงเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในแถบเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยบริการด้วยความมีไมตรีจิตร เป็นกันเอง อ่อนโยน สุภาพ ซึ่งนั่นทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ

อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ของไทยยังมีลักษณะค่อนข้างทั่วไป ไม่ค่อยมีการรักษาเฉพาะทาง ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่แบ่งการตรวจโรคออกไปโดยการเน้นการรักษาแบบเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นประเทศไทย จึงควรให้ความสำคัญและเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยมุ่งส่งเสริมให้มีการศึกษาเฉพาะทางโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางเอเชีย โดยควรให้บทบาทภาคเอกชนเข้ามาผลักดันพัฒนาธุรกิจทางด้านนี้ พร้อมกับความเชี่ยวชาญระดับสากล