ประเทศไทยควรชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

November 29th, 2014

กระแสในการรักสุขภาพกำลังมาแรง ทำให้ตลาดเกี่ยวกับด้านสุขภาพกำลังได้รับความนิยม อีกทั้งคู่แข่งยังไม่มาก โอกาสในประกอบธุรกิจทางด้านนี้จึงมีความสำเร็จสูง เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของตลาดสุขภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าการใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน และทางด้านนักวิชาการต่างลงความเห็นว่า ผู้บริโภคมีปัญหาโรคอ้วนอันเกิดจากการรับประทานอาหารฟาสฟู้ด ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จึงทำให้รูปแบบการรับประทานอาหารของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ นั่นคือ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง

ในประเทศทางฝั่งยุโรปได้กลายเป็นตลาดสำคัญของสินค้าเพื่อสุขภาพของโลก และยังมีความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการนำเข้าสินค้าจากประเทศในเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งไทย แต่เมื่อสังเกตดูแล้วกลับพบว่ามีสินค้าของประเทศเอเชียวางจำหน่ายในจำนวนที่ไม่มาก ทั้งที่ในฝั่งเอเชียเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ และทางผู้บริโภคยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการชาวไทยควรเร่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การห้ามใช้สารเคมีใดๆ มาเจือปนทั้งสิ้น โดยสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมคืออาหารออแกนิค อาหารที่ไม่มีสิ่งเจือปน วิตามินจากธรรมชาติ รวมทั้งอาหารที่ไร้ไขมัน เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง เป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เช่นกัน แต่ช่องทางในการที่ประเทศไทยจะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นมีมากกว่า เพราะประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทสปามากกว่า ทั้งนี้จากผลสำรวจการรับประทานอาหารพบว่าสาเหตุที่หันมาเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ มีความตระหนักในคุณค่าทางอาหารจึงต้องการทานแต่ของสดเท่านั้น และสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและครอบครัว

ตลาดอาหารด้านสุขภาพยังมีการแข่งขันที่ไม่มากนัก เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางในด้านการผลิตเชิงเกษตรกรรม ซึ่งประเทศไทยเองเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเกษตรกรรม โอกาสในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในแถบยุโรปจึงไม่ใช่เรื่องยาก

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามกำลังเติบโตไปทั่วโลก

October 5th, 2014

ขณะนี้ธุรกิจสุขภาพกำลังเติบโตไปทั่วโลก เพราะคนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่าถ้าสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่คุ้มต่อการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเสียเงิน เสียเวลา หรือบางครั้งอาจเสียชีวิตได้ ทำให้เขาเหล่านั้น สนใจที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  อาหารที่ทานทุกวันนี้ ถ้าทานแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีทางเลือก คนส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพที่แย่ลงไปเรื่อย ๆ

รูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม
– ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น Earthing หรือวิธีการบำบัดโดยให้ผู้บริโภคใกล้ชิดกับ “พื้นดิน” ให้มากที่สุดและซึมซับตามจังหวะของสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามธรรมชาติ โดยจะลดการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม (Less Technology) เนื่องจากผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ทั้งนี้ สัมผัสระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการจะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความโดดเด่นให้กับบริการตามแนวคิดดังกล่าว
– Spa-Genomics หรือการใช้ข้อมูลจากดีเอ็นเอของผู้บริโภคมาสร้างโปรแกรมการบำบัดเฉพาะตัวบุคคล

รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม  เช่น
- Corporate Spa หรือการที่องค์กรจะต้องเข้ามารับผิดชอบด้านสุขภาพของพนักงานในเชิงป้องกันอาการเจ็บป่วย (Preventive Healthcare) อันเนื่องมาจากแนวโน้มความเครียดที่สูงขึ้น ตลอดจนการที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ องค์กรอาจจัดให้มีบริการสปาภายในสถานที่ทำงาน หรือมีข้อตกลงกับสถานบริการด้านสุขภาพความงามเพื่อให้บริการดังกล่าวกับพนักงานในองค์กรของตนเองตามที่มีการตกลงกันไว้
- Gym Spa หรือ การให้บริการด้านสุขภาพและความงามภายในสถานที่ออกกำลังกาย โดยผู้เข้ารับบริการข้างต้นจะได้ทั้งร่างกายที่แข็งแรงรูปร่างที่ดี กล้ามเนื้อที่สวยงามจากการออกกำลังกาย รวมไปถึงความผ่อนคลายจากภายในในเวลาเดียวกัน

สำหรับจุดขายของสถานบริการสุขภาพและความงาม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ (Therapist) ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ารับการบริการ ตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการตั้งแต่ครั้งแรกอีกด้วย ถือได้ว่าผู้ให้บริการเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจสุขภาพและความงาม รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้บริการตลอดเวลา

บริหารสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยฟิตเนส

September 29th, 2014

ปัจจุบันคนไทยมีเงินมากขึ้นและรักษาสุขภาพมากขึ้น

ทำให้ปัจจุบันฟิตเนสมีการขยายสาขามากขึ้น แต่ก็ไม่มีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาทำตลาด เนื่องจากรายย่อยเปิดแล้วก็ต้องปิดตัวไป เพราะฟิตเน็ตแต่ละสาขาใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ส่วนการเข้ามาของแบรนด์ต่างประเทศถือว่ามีน้อย ฟิตเนสที่มาจากต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ปัจจุบันก็เริ่มเห็นฟิตเนสที่ไม่มีแบรนด์มีเพียงสาขาเดียวเปิดตัวกันมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ฟิตเนสรายเล็กใช้คือความใกล้บ้านผู้บริโภคมากที่สุด แทนที่จะต้องนั่งรถไปออกกำลังกาย ก็เดินไปออกกำลังกาย ในราคาที่ไม่แพง และมีอุปกรณ์ออกกำลังไม่แตกต่างจากฟิตเนสใหญ่ แต่อาจจะน้อยกว่าเท่านั้นเอง

แม้ธุรกิจฟิตเนสในไทยจะมีประวัติยาวนาน แต่ปัจจุบันยังคงมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้านสถานที่บริการจะเน้นลักษณะที่เปิดโล่งมากขึ้น และเน้นไปที่การออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่มากกว่าการใช้อุปกรณ์ โดยจะมีการติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสที่อธิบายท่าทางการออกกำลังกายแบบต่างๆ เอาไว้ให้บริการสมาชิกที่ไม่ต้องการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัว ส่วนบุคลากรนั้นได้นำแนวคิดการบริการแบบธุรกิจโรงแรมมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมาชิกจะรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองด้วยการให้พนักงานจดจำชื่อสมาชิกได้

ความต้องการฟิตเนสในเอเชียนั้นถือว่ายังมีอยู่มาก

เห็นได้จากตัวเลขของประชากรในเอเชียที่เป็นสมาชิกฟิตเนสต่ำกว่า 2% ขณะที่อเมริกามีถึง 16% ยุโรป 8% ดังนั้น จะเห็นว่าตลาดในเอเชียยังเติบโตได้อีกมาก สำหรับการเติบโตของธุรกิจฟิตเนสในไทยนั้นจากนี้น่าจะเติบโตไปได้เร็ว เนื่องจากการเมืองมีความมั่งคงมากขึ้น เพราะคนสมัยนี้ไม่ยอมแก่ และให้ความสำคัญกับความงามด้านสรีระพอๆกับด้านสุขภาพ ช่วยให้บริการฟิตเนสไปได้สวย การใช้ชีวิตท่ามกลางการแข่งขันและวิถีชีวิตแบบขาดการเคลื่อนไหว ทำให้คนแสวงหาหนทางเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ

คนหนุ่มสาวในยุคนี้ใช้เวลานานขึ้นเพื่อการศึกษา และทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จนทำให้สังคมบางด้านขาดหายไป มีคนจำนวนมากแต่งงานช้าลง คนโสดมีมากขึ้น แถมในแต่ละครอบครัวต่างก็มีบุตรน้อย คนมีความเหงาและอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทำให้คนยุคนี้ต้องก้าวออกมา เพื่อแสวงหาเพื่อนและเครือข่ายทางสังคม การไปร่วมออกกำลังกายที่ฟิตเนสจึงเป็นโอกาสเปิดสังคมให้กว้างขึ้น และรวมไปถึงการมีโอกาสเลือกคู่ในกลุ่มคนวัยเจริญพันธุ์ด้วย ซึ่งมีการสำรวจพบว่า สถานที่มีการพบเพื่อนใจมาเป็นอันดับสองก็คือฟิตเนสนั่นเอง เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การออกกำลังกายทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสบาย ในภาวะเช่นนี้ทำให้คนเราลดการปกป้องตนเอง และพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้ง่าย

การวางแผนล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากในการทำธุรกิจ

September 14th, 2014

การทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนอย่างเช่นในอดีตที่แค่นำสินค้าออกมาวางขายก็จบ เพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบด้วย โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เกิดใหม่จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยหากขาดเครือข่ายลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะมารองรับการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนเดินสายพบปะเครือข่ายเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกัน การพบปะพูดคุยกันแต่ละครั้งนั้นควรแสดงออกถึงความจริงใจและพูดคุยในเรื่องที่มีจุดยืนร่วมกัน เพื่อตรวจสอบดูว่าใครคือผู้ที่สามารถสนับสนุนและให้การช่วยเหลือได้จริงๆ

 

วิสัยทัศน์คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี

ผู้ประกอบการต้องรู้ตัวเองว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าธุรกิจจะมีแผนเดินไปในทิศทางใด ซึ่งอนาคตของธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์และกำหนดขึ้นมาเองได้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่อย่างใด ดังนั้นการมีเป้าหมายและวางแผนธุรกิจเพื่อการเติบโตจึงเป็นหนึ่งโครงสร้างสำคัญของการวางแผนทางธุรกิจ การวางแผนถือเป็นสิ่งทรงคุณค่ามากในการทำธุรกิจ คืออิสระทางความคิดที่ผู้ประกอบการมีติดตัว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจงวาดฝันและวางแผนธุรกิจให้ดีที่สุด อย่าไปกังวลว่าจินตนาการของเราจะเกินตัวหรือไกลเกินเอื้อม เพราะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็ต่างล้วนมาจากแผนธุรกิจซึ่งสร้างมาจากความฝันและจินตนาการด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นการเดินตามความฝันด้วยแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนสมควรต้องทำในยามที่แข่งขันกันสูงอย่างเช่นในปัจจุบันนี้

เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ โดยให้เร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มอีก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในตลาด AEC สามารถพัฒนาการสร้างและบริหารตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจไทยรองรับ AEC ซึ่งการผลักดันให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวพร้อมแข่งขันในตลาด AEC

การขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

September 13th, 2014

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ของการรวมตัวกันในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสมาชิกเพื่อเจรจาต่อรองกับกลุ่มประเทศที่ใหญ่กว่า เพราะการรวมตัวกันจะทำให้ประชาคมอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่น เมื่อออกไปแข่งขันกับนานาประเทศทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการทำให้กลุ่มประเทศในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาฯลฯ สนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจต่างๆในภูมิภาคนี้เพี่มขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนื่องจากในอนาคตนั้นจะมีนักธุรกิจและนักลงทุนเดินทางเข้าสู่อาเซียนมากขึ้น

ธุรกิจความงามและสุขภาพที่ต้องการจะขยายตลาดไปสู่อาเซียน

จะต้องค้นหาจุดเด่นของตนเองว่ามีอะไรพิเศษที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง ต้องรู้ว่าตนเองเก่ง ถนัด และเชี่ยวชาญทางด้านใด แล้วนำสิ่งเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ธุรกิจที่จะก้าวสู่ AEC ได้อย่างยั่งยืนต้องรู้ว่าตนเองมีจุดอ่อนด้านใด แล้วพยายามแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นจุดด้อยจะสร้างปัญหาในอนาคตได้ สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ตลาดอาเซียนก็คือเรื่องคน ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะฝีมืออย่างเดียวต้องมีความพร้อมให้บริการลูกค้าในระดับนานาชาติได้ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจ

ในอนาคตธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสุขภาพต้องขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้ ดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการหล่อหลอมบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การทำงานบริการจะต้องสื่อสารทั้งกายและใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการขยายไปยังประเทศในแถบอาเซียน จะต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทเวชภัณฑ์ความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ป้องกันสิว ฝ้า กระ ลดเลือนริ้วรอย คืนความอ่อนเยาว์สู่ผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ หยุดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อหุ่นเพรียวสวย ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด เป็นต้น

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา เป็นหมวดหมู่สินค้าประเภทพักผ่อนหรือผ่อนคลายผิว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับนวด ผลิตภัณฑ์สำหรับพอก ผลิตภัณฑ์สำหรับขัด เป็นต้น

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นทางหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพนอกเหนือจากการรับประทานยาประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหล่งขุมทรัพย์

ที่รอให้โอกาสเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกมากจากการพูดคุยกับชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงไทยมีความสวยเป็นทุน และมีการดูแลผิวพรรณ สุขภาพและความงามอย่างสม่ำเสมอ ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบกับวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยรักสวยรักงาม และการตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของอาเซียน ทำให้มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับก่อนจะแพร่ขยายความนิยมออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคอาเซียนและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์