การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย

February 23rd, 2015

5

จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยสินค้าและบริการที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก ถือเป็นอันดับต้นๆในขณะนี้ นึกออกหรือยังว่า สินค้าที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้ หรืออยากจะใช้มีอะไรบ้างเนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น หากดูข้อมูลเชิงสถิติจากกระทรวงพานิชย์แล้วจะพบว่า ยอดขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม อาหารเสริมต่างๆ ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ไทยยังเป็นทั้งแหล่งผลิตและนำเข้าสินค้าสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความเจริญด้านสาธารณสุขในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นโอกาสที่จะขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ AEC (ความจริงมีผู้ประกอบการหลายรายลงมือลุยตลาดประเทศเพื่อนบ้านเราไปตั้งนานแล้ว) สินค้าด้านสุขภาพและความงามของไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน AEC รวมทั้งลูกค้าชาวจีนด้วย นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมกับต้องการที่จะมาใช้บริการทางด้านสุขภาพและความงามไปในตัว

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเพิ่มพูนรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ และมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้งการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดเสรีภาคบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ที่ถูกกว่า ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งบริการรองรับด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมเมืองที่มีอัตรการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง วิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องรีบเร่งไปทำงาน การจราจรติดขัด ทำให้เวลาส่วนตัวน้อยลง อาหารที่ราคาถูกคุ้มค่า อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เหมาะสำหรับคนทำงานประจำ จึงเป็นธุรกิจน่านสนใจในปี 2558 และในอนาคต สังเกตได้จากร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 มีอาหารสำเร็จรูป นำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟพร้อมทานออกมาขายเป็นจำนวนมากและขายดีด้วย อีกทั้งต้นทุนในการเข้าสู่ธุรกิจอาหารยังต่ำ จึงยิ่งน่าสนใจสำหรับผู้มีทุนน้อย

เทคโนโลยีการผลิตใบชาเพื่อสุขภาพ

January 28th, 2015

ชาใบหูกวาง เป็นชาเพื่อสุขภาพ และได้มีการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ในด้านของเทคโนโลยีการผลิต ทำให้ในปัจจุบันเป็นสินค้าติดตลาดในกลุ่มคนรักสุขภาพ และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย สกอตแลนด์และจีน รวมทั้งตลาดอาเซียนอย่างกัมพูชาและมาเลเซีย อีกทั้งยังมีการต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของชาใบหูกวางไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุดิบที่แตกต่างจากใบชายอดนิยมทั้งชาอู่หลง ชาดำ ชาขาวและชาเขียว ไม่ใช่แค่เรื่องของชาสุขภาพอย่างชาสมุนไพรต่างๆ แต่ที่ดีมากกว่าคือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเทคโนโลยี ในการพัฒนากลิ่นชาให้คงความหอมทนนาน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

หลังจากพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ต่อมาต้องทำการสร้างมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือโดยการจัดทำระบบ ISO เพื่อรับรองความปลอดภัยในด้านคุณภาพการผลิตและการนำไปบริโภค

ในการพัฒนากลิ่นชาหูกวางให้คงความหอมทนนาน เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อชาหูกวางไปได้ครบทุกครบทุกรสทั้งรสชาติ กลิ่น และความสุขการนำงานวิจัยเข้ามาใช้กับธุรกิจชาหูกวาง ทำให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ใช่แค่ชาธรรมดาๆ ถึงวันนี้แม้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่เชื่อว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจชาหูกวางจะอยู่ระดับต้นๆ เมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพ

การผลิตใบชาเป็นการสานต่อภูมิปัญญาของตระกูล ชาใบหูกวางมีประวัติมายาวนานในด้านคุณสมบัติด้านการสมานแผลอักเสบ เป็นหนอง บำรุงตับ แต่คนใน ภาคเหนือนิยมปลูกไว้ประดับหน้าบ้าน ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น อีกทั้งยังมีการต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีอยู่เดิม

อย่างไรก็ตามเริ่มมีธุรกิจ smeของไทยเข้าร่วมโครงการปีละ 50 รายต่อปี และจะนำร่องในปีนี้ 35 ราย ด้วยงบประมาณโครงการกว่า 30 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจใบชาเพื่อสุขภาพมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ธุรกิจสปาแบบใหม่ที่นำปลามาใช้ขจัดเซลผิวที่ตายออกไป

December 25th, 2014

การทำสปาปลาหรือการใช้ปลาบำบัดเท้านั้น

เป็นการให้บริการที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการทำสปาและชอบสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยมีลักษณะของการบำบัดด้วยการใช้บ่อน้ำวนที่มีปลาการา รูฟา ว่ายอยู่ในบ่อน้ำนั้น โดยการบำบัดนี้จะอาศัยพฤติกรรมของตัวปลาที่ชอบเกาะและตอด เพื่อรักษาผิวและการขจัดเซลล์ผิวเก่าตายแล้วให้หลุดลอกออกไปอย่างง่ายดาย ซึ่งในประเทศไทยมีการนำปลาหมอสีมาใช้ในการให้บริการด้านการทำสปาปลาเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างปลาการา รูฟา จากประเทศญี่ปุ่น กับปลาหมอสีของประเทศไทยนั้นอยู่ที่การบำบัดให้บริการ ปลาหมอสีจะบำบัดทุกส่วนของร่างกาย แต่ปลาการารูฟาจะบำบัดเฉพาะที่เท้าเท่านั้น และในด้านลักษณะทางกายภาพของตัวปลา ปลาหมอสีนั้นจะโตเร็วมาก ทำให้ต้องหาพันธุ์ปลามาทดแทนตัวเก่าตลอดเวลาเนื่องจากไม่สามารถใช้ปลาที่มีขนาดของตัวใหญ่มาทำการเกาะและดูดที่ผิวหนังของมนุษย์ได้เพราะจะทำให้เกิดแผลและเลือดออกมาก และจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์

การทำสปาแบบปลาบำบัด อาจทำให้บางคนรู้สึกขนลุกไปบ้าง แต่เมื่อแช่เท้าไปสักระยะหนึ่งก็จะชินและรู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เพราะนอกจากปลาจะกินเอาเซลล์ผิวที่ตาย เชื้อรา แบคทีเรีย และขี้ไคลแล้ว ยังเป็นการรักษาโรคผิวหนังที่ผิวหนังชั้นนอกหลุดร่วงออกแล้วทิ้งรอยจ้ำสีแดงไว้บนผิวหนัง ซึ่งยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อปลากัดกินผิวหนังที่เป็นเกล็ดขุยอันเนื่องมาจากโรคของผู้ป่วยออกไป เป็นการเปิดโอกาสให้ผิวหนังได้สัมผัสกับรังสียูวีในระดับที่ลึกลงไป ทำให้ผิวหนังมีพัฒนาการเติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้รู้สึกสบายเท้า เบา และยังส่งผลพลอยได้ให้เท้าดูขาวสะอาดขึ้นอีกด้วย

การทำสปาเพื่อขจัดเซลผิวตายออกไป

เร่งการสร้างเซลใหม่ ตลอดจนใช้รักษาโรคบางโรคได้อีกด้วย ปากขนาดเล็ก เปรียบเสมือนตะไบขนาดจิ๋วที่ละเอียดอ่อนนับพันๆมาช่วยกันทำการขัดอย่างนุ่มนวล จึงได้ผลงานการขัดที่ดีกว่าการใช้มือมนุษย์และตะไบหยาบๆหลายเท่า เลยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากตุรกีและแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเอง สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องหย่อนเท้าลงไปในอ่างปลาที่เตรียมไว้ จากนั้นปลาจะเข้ามาตอดเพื่อกินเอาเซลล์ผิวที่ตาย เชื้อรา แบคทีเรีย และขี้ไคล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบำบัดโรคผิวหนังที่ผิวหนังชั้นนอกหลุดร่วงออกแล้วทิ้งรอยจ้ำสีแดงไว้บนผิวหนัง ซึ่งยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเมื่อปลากัดกินผิวหนังที่เป็นเกล็ดขุย อันเนื่องมาจากโรคของผู้ป่วยออกไปก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผิวหนังได้สัมผัสกับรังสียูวีในระดับที่ลึกลงไป ทำให้ผิวหนังมีพัฒนาการเติบโตได้ดีขึ้น

ประเทศไทยควรชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

November 29th, 2014

กระแสในการรักสุขภาพกำลังมาแรง ทำให้ตลาดเกี่ยวกับด้านสุขภาพกำลังได้รับความนิยม อีกทั้งคู่แข่งยังไม่มาก โอกาสในประกอบธุรกิจทางด้านนี้จึงมีความสำเร็จสูง เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของตลาดสุขภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าการใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน และทางด้านนักวิชาการต่างลงความเห็นว่า ผู้บริโภคมีปัญหาโรคอ้วนอันเกิดจากการรับประทานอาหารฟาสฟู้ด ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จึงทำให้รูปแบบการรับประทานอาหารของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ นั่นคือ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง

ในประเทศทางฝั่งยุโรปได้กลายเป็นตลาดสำคัญของสินค้าเพื่อสุขภาพของโลก และยังมีความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการนำเข้าสินค้าจากประเทศในเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งไทย แต่เมื่อสังเกตดูแล้วกลับพบว่ามีสินค้าของประเทศเอเชียวางจำหน่ายในจำนวนที่ไม่มาก ทั้งที่ในฝั่งเอเชียเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ และทางผู้บริโภคยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการชาวไทยควรเร่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การห้ามใช้สารเคมีใดๆ มาเจือปนทั้งสิ้น โดยสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมคืออาหารออแกนิค อาหารที่ไม่มีสิ่งเจือปน วิตามินจากธรรมชาติ รวมทั้งอาหารที่ไร้ไขมัน เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง เป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เช่นกัน แต่ช่องทางในการที่ประเทศไทยจะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นมีมากกว่า เพราะประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทสปามากกว่า ทั้งนี้จากผลสำรวจการรับประทานอาหารพบว่าสาเหตุที่หันมาเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ มีความตระหนักในคุณค่าทางอาหารจึงต้องการทานแต่ของสดเท่านั้น และสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและครอบครัว

ตลาดอาหารด้านสุขภาพยังมีการแข่งขันที่ไม่มากนัก เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางในด้านการผลิตเชิงเกษตรกรรม ซึ่งประเทศไทยเองเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเกษตรกรรม โอกาสในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในแถบยุโรปจึงไม่ใช่เรื่องยาก

แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามกำลังเติบโตไปทั่วโลก

October 5th, 2014

ขณะนี้ธุรกิจสุขภาพกำลังเติบโตไปทั่วโลก เพราะคนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่าถ้าสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่คุ้มต่อการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเสียเงิน เสียเวลา หรือบางครั้งอาจเสียชีวิตได้ ทำให้เขาเหล่านั้น สนใจที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  อาหารที่ทานทุกวันนี้ ถ้าทานแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีทางเลือก คนส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพที่แย่ลงไปเรื่อย ๆ

รูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม
– ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น Earthing หรือวิธีการบำบัดโดยให้ผู้บริโภคใกล้ชิดกับ “พื้นดิน” ให้มากที่สุดและซึมซับตามจังหวะของสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามธรรมชาติ โดยจะลดการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม (Less Technology) เนื่องจากผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ทั้งนี้ สัมผัสระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการจะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความโดดเด่นให้กับบริการตามแนวคิดดังกล่าว
– Spa-Genomics หรือการใช้ข้อมูลจากดีเอ็นเอของผู้บริโภคมาสร้างโปรแกรมการบำบัดเฉพาะตัวบุคคล

รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม  เช่น
- Corporate Spa หรือการที่องค์กรจะต้องเข้ามารับผิดชอบด้านสุขภาพของพนักงานในเชิงป้องกันอาการเจ็บป่วย (Preventive Healthcare) อันเนื่องมาจากแนวโน้มความเครียดที่สูงขึ้น ตลอดจนการที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ องค์กรอาจจัดให้มีบริการสปาภายในสถานที่ทำงาน หรือมีข้อตกลงกับสถานบริการด้านสุขภาพความงามเพื่อให้บริการดังกล่าวกับพนักงานในองค์กรของตนเองตามที่มีการตกลงกันไว้
- Gym Spa หรือ การให้บริการด้านสุขภาพและความงามภายในสถานที่ออกกำลังกาย โดยผู้เข้ารับบริการข้างต้นจะได้ทั้งร่างกายที่แข็งแรงรูปร่างที่ดี กล้ามเนื้อที่สวยงามจากการออกกำลังกาย รวมไปถึงความผ่อนคลายจากภายในในเวลาเดียวกัน

สำหรับจุดขายของสถานบริการสุขภาพและความงาม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ (Therapist) ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ารับการบริการ ตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการตั้งแต่ครั้งแรกอีกด้วย ถือได้ว่าผู้ให้บริการเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจสุขภาพและความงาม รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้บริการตลอดเวลา