บริหารสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยฟิตเนส

September 29th, 2014

ปัจจุบันคนไทยมีเงินมากขึ้นและรักษาสุขภาพมากขึ้น

ทำให้ปัจจุบันฟิตเนสมีการขยายสาขามากขึ้น แต่ก็ไม่มีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาทำตลาด เนื่องจากรายย่อยเปิดแล้วก็ต้องปิดตัวไป เพราะฟิตเน็ตแต่ละสาขาใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ส่วนการเข้ามาของแบรนด์ต่างประเทศถือว่ามีน้อย ฟิตเนสที่มาจากต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ปัจจุบันก็เริ่มเห็นฟิตเนสที่ไม่มีแบรนด์มีเพียงสาขาเดียวเปิดตัวกันมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ฟิตเนสรายเล็กใช้คือความใกล้บ้านผู้บริโภคมากที่สุด แทนที่จะต้องนั่งรถไปออกกำลังกาย ก็เดินไปออกกำลังกาย ในราคาที่ไม่แพง และมีอุปกรณ์ออกกำลังไม่แตกต่างจากฟิตเนสใหญ่ แต่อาจจะน้อยกว่าเท่านั้นเอง

แม้ธุรกิจฟิตเนสในไทยจะมีประวัติยาวนาน แต่ปัจจุบันยังคงมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้านสถานที่บริการจะเน้นลักษณะที่เปิดโล่งมากขึ้น และเน้นไปที่การออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่มากกว่าการใช้อุปกรณ์ โดยจะมีการติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสที่อธิบายท่าทางการออกกำลังกายแบบต่างๆ เอาไว้ให้บริการสมาชิกที่ไม่ต้องการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัว ส่วนบุคลากรนั้นได้นำแนวคิดการบริการแบบธุรกิจโรงแรมมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมาชิกจะรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองด้วยการให้พนักงานจดจำชื่อสมาชิกได้

ความต้องการฟิตเนสในเอเชียนั้นถือว่ายังมีอยู่มาก

เห็นได้จากตัวเลขของประชากรในเอเชียที่เป็นสมาชิกฟิตเนสต่ำกว่า 2% ขณะที่อเมริกามีถึง 16% ยุโรป 8% ดังนั้น จะเห็นว่าตลาดในเอเชียยังเติบโตได้อีกมาก สำหรับการเติบโตของธุรกิจฟิตเนสในไทยนั้นจากนี้น่าจะเติบโตไปได้เร็ว เนื่องจากการเมืองมีความมั่งคงมากขึ้น เพราะคนสมัยนี้ไม่ยอมแก่ และให้ความสำคัญกับความงามด้านสรีระพอๆกับด้านสุขภาพ ช่วยให้บริการฟิตเนสไปได้สวย การใช้ชีวิตท่ามกลางการแข่งขันและวิถีชีวิตแบบขาดการเคลื่อนไหว ทำให้คนแสวงหาหนทางเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ

คนหนุ่มสาวในยุคนี้ใช้เวลานานขึ้นเพื่อการศึกษา และทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต จนทำให้สังคมบางด้านขาดหายไป มีคนจำนวนมากแต่งงานช้าลง คนโสดมีมากขึ้น แถมในแต่ละครอบครัวต่างก็มีบุตรน้อย คนมีความเหงาและอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทำให้คนยุคนี้ต้องก้าวออกมา เพื่อแสวงหาเพื่อนและเครือข่ายทางสังคม การไปร่วมออกกำลังกายที่ฟิตเนสจึงเป็นโอกาสเปิดสังคมให้กว้างขึ้น และรวมไปถึงการมีโอกาสเลือกคู่ในกลุ่มคนวัยเจริญพันธุ์ด้วย ซึ่งมีการสำรวจพบว่า สถานที่มีการพบเพื่อนใจมาเป็นอันดับสองก็คือฟิตเนสนั่นเอง เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การออกกำลังกายทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสบาย ในภาวะเช่นนี้ทำให้คนเราลดการปกป้องตนเอง และพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้ง่าย

การวางแผนล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากในการทำธุรกิจ

September 14th, 2014

การทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนอย่างเช่นในอดีตที่แค่นำสินค้าออกมาวางขายก็จบ เพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบด้วย โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เกิดใหม่จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยหากขาดเครือข่ายลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะมารองรับการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีแผนเดินสายพบปะเครือข่ายเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกัน การพบปะพูดคุยกันแต่ละครั้งนั้นควรแสดงออกถึงความจริงใจและพูดคุยในเรื่องที่มีจุดยืนร่วมกัน เพื่อตรวจสอบดูว่าใครคือผู้ที่สามารถสนับสนุนและให้การช่วยเหลือได้จริงๆ

 

วิสัยทัศน์คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี

ผู้ประกอบการต้องรู้ตัวเองว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าธุรกิจจะมีแผนเดินไปในทิศทางใด ซึ่งอนาคตของธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์และกำหนดขึ้นมาเองได้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่อย่างใด ดังนั้นการมีเป้าหมายและวางแผนธุรกิจเพื่อการเติบโตจึงเป็นหนึ่งโครงสร้างสำคัญของการวางแผนทางธุรกิจ การวางแผนถือเป็นสิ่งทรงคุณค่ามากในการทำธุรกิจ คืออิสระทางความคิดที่ผู้ประกอบการมีติดตัว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจงวาดฝันและวางแผนธุรกิจให้ดีที่สุด อย่าไปกังวลว่าจินตนาการของเราจะเกินตัวหรือไกลเกินเอื้อม เพราะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็ต่างล้วนมาจากแผนธุรกิจซึ่งสร้างมาจากความฝันและจินตนาการด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นการเดินตามความฝันด้วยแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนสมควรต้องทำในยามที่แข่งขันกันสูงอย่างเช่นในปัจจุบันนี้

เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ โดยให้เร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มอีก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในตลาด AEC สามารถพัฒนาการสร้างและบริหารตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจไทยรองรับ AEC ซึ่งการผลักดันให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวพร้อมแข่งขันในตลาด AEC

การขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

September 13th, 2014

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ของการรวมตัวกันในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสมาชิกเพื่อเจรจาต่อรองกับกลุ่มประเทศที่ใหญ่กว่า เพราะการรวมตัวกันจะทำให้ประชาคมอาเซียนมีความเป็นปึกแผ่น เมื่อออกไปแข่งขันกับนานาประเทศทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการทำให้กลุ่มประเทศในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาฯลฯ สนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจต่างๆในภูมิภาคนี้เพี่มขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนื่องจากในอนาคตนั้นจะมีนักธุรกิจและนักลงทุนเดินทางเข้าสู่อาเซียนมากขึ้น

ธุรกิจความงามและสุขภาพที่ต้องการจะขยายตลาดไปสู่อาเซียน

จะต้องค้นหาจุดเด่นของตนเองว่ามีอะไรพิเศษที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง ต้องรู้ว่าตนเองเก่ง ถนัด และเชี่ยวชาญทางด้านใด แล้วนำสิ่งเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ธุรกิจที่จะก้าวสู่ AEC ได้อย่างยั่งยืนต้องรู้ว่าตนเองมีจุดอ่อนด้านใด แล้วพยายามแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นจุดด้อยจะสร้างปัญหาในอนาคตได้ สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ตลาดอาเซียนก็คือเรื่องคน ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะฝีมืออย่างเดียวต้องมีความพร้อมให้บริการลูกค้าในระดับนานาชาติได้ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจ

ในอนาคตธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสุขภาพต้องขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้ ดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการหล่อหลอมบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การทำงานบริการจะต้องสื่อสารทั้งกายและใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการขยายไปยังประเทศในแถบอาเซียน จะต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทเวชภัณฑ์ความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ป้องกันสิว ฝ้า กระ ลดเลือนริ้วรอย คืนความอ่อนเยาว์สู่ผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ หยุดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อหุ่นเพรียวสวย ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด เป็นต้น

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา เป็นหมวดหมู่สินค้าประเภทพักผ่อนหรือผ่อนคลายผิว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับนวด ผลิตภัณฑ์สำหรับพอก ผลิตภัณฑ์สำหรับขัด เป็นต้น

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นทางหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพนอกเหนือจากการรับประทานยาประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหล่งขุมทรัพย์

ที่รอให้โอกาสเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกมากจากการพูดคุยกับชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงไทยมีความสวยเป็นทุน และมีการดูแลผิวพรรณ สุขภาพและความงามอย่างสม่ำเสมอ ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบกับวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยรักสวยรักงาม และการตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของอาเซียน ทำให้มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับก่อนจะแพร่ขยายความนิยมออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคอาเซียนและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์

ธุรกิจการบริการสุขภาพ

September 12th, 2014

กระแสทางด้านสุขภาพและความงาม

ยังเป็นธุรกิจที่มาแรงไม่เลิก ผู้ประกอบการหลายรายหันมาสนใจธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น เพื่อหวังเกาะกระแสความสวยความงามที่มาแรงอย่างไม่หยุดยั้ง ทางด้านผู้บริโภคเอง ก็หันมาใส่ใจทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม บรรดาผู้ประกอบการเองก็เล็งเห็นความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการทำธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าธุรกิจทางด้านสุขภาพนั้นได้รับความนิยมในยุคสมัยใหม่ ธุรกิจการแพทย์และความงาม ยังคงครองตำแหน่งธุรกิจดาวเด่นในปี 2557 ที่ครองแชมป์ดาวเด่นมาตลอด 4 ปี สาเหตุมาจากกระแสความนิยมที่มีมากขึ้น ด้วยธุรกิจการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนนิยมใช้บริการมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเอง ความต้องการของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน โดยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ใช้บริการมากที่สุดแถวเอเชีย จากสถิติพบว่าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจาก ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งเป็นฐานหลักที่เรามีอยู่แล้ว และหากเราพิจารณาแล้ว จะพบว่า กลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นผู้บริโภคที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แม้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับคู่แข่งที่มากมาย พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย และมีความได้เปรียบประเทศไทยในหลายๆด้าน โดยประเทศคู่แข่งนั้นเน้นทางด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่า ตลอดจนมีนโยบายเชิงรุกที่ชัดเจน แต่ประเทศยังคงเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในแถบเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยบริการด้วยความมีไมตรีจิตร เป็นกันเอง อ่อนโยน สุภาพ ซึ่งนั่นทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ

อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ของไทยยังมีลักษณะค่อนข้างทั่วไป ไม่ค่อยมีการรักษาเฉพาะทาง ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่แบ่งการตรวจโรคออกไปโดยการเน้นการรักษาแบบเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นประเทศไทย จึงควรให้ความสำคัญและเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยมุ่งส่งเสริมให้มีการศึกษาเฉพาะทางโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางเอเชีย โดยควรให้บทบาทภาคเอกชนเข้ามาผลักดันพัฒนาธุรกิจทางด้านนี้ พร้อมกับความเชี่ยวชาญระดับสากล

การขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงบริการสุขภาพในประเทศอาเซียน

September 11th, 2014

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยที่ขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบหลายประการในด้านการท่องเที่ยวและด้านสุขภาพ โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 140,000 ล้านบาทในปี 2558 โดยร้อยละ 50 สะพัดสู่ธุรกิจโรงพยาบาล ร้อยละ 36 สะพัดสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และร้อยละ 14 สะพัดสู่ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบหลังจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ควรเร่งพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

สำหรับธุรกิจบริการแพทย์ทางเลือกที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ธุรกิจนวดแผนไทย และสปา) ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น Agoda หรือ Ensogo เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง น่าจะก่อให้เกิดผลทางบวกแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และการสร้างความจงรักภักดีแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านการโยกย้ายของแรงงานฝีมือไปทำงานที่อื่น (ทั้ง เปลี่ยนที่ทำงานภายในประเทศ หรือย้ายไปทำงานต่างประเทศ) เนื่องจากผู้ให้บริการลูกค้าจะเป็นผู้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีก รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์แก่บุคคลรอบข้างให้มาใช้บริการ

สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุภาพ รวมทั้งบริการด้านเสริมความงาม (ธุรกิจโรงพยาบาล และสถานบริการด้านการแพทย์) ควรสร้างเครือข่ายกับธุรกิจเดียวกัน (สถานบริการทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ (อาทิ บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทนำ เที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ธุรกิจบริการด้านที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติ บริษัทรถเช่า บริษัทที่ให้บริการด้านอาหาร) การสร้างเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยให้สามาถนำเสนอแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

การเปิดเสรีภาคบริการในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เป็นโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการโรงพยาบาล หรือสถาน บริการด้านการแพทย์ ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และบุคลากร เข้าไปลงทุน ร่วมทุน ซื้อกิจการ หรือรับบริหาร โรงพยาบาลและสถานบริการด้านการแพทย์ในประเทศกลุ่ม CLMV โดยมุ่งเน้น ตลาดระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง