ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในธุรกิจเพื่อสุขภาพ

May 21st, 2015

Beautiful couple enjoying in the back massage.

กลุ่มสินค้าบริการสุขภาพ กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสและเหมาะกับธุรกิจ SMEs ของไทย ได้แก่ สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟ และร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยอาจจะอยู่ในรูปของการดำเนินธุรกิจระบบแฟรนไซน์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในไทยและคาดว่าน่าจะเติบโตและมีอนาคตที่ดีในสหภาพพม่าได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ สปาและนวดแผนโบราณ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองมัณฑะเลย์ ย่างกุ้งหรือตองยี

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันสำหรับสหภาพพม่า ในส่วนของธุรกิจบริการและจากการสอบถามนักธุรกิจไทย พบว่าในสหภาพพม่านั้น การบริการด้านสปาและนวดแผนโบราณยังมีอยู่น้อยมาก อาจเป็นเพราะยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ แต่คาดว่าในอนาคตธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวในสหภาพพม่าจะเติบโตมากขึ้น และกระแสความนิยมของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงก็ย่อมต้องการบริการประเภทนี้มากขึ้นตามไปด้วย

รูปแบบบริการของสปานั้นมีทั้งการแช่น้ำ การอบตัว การนวด การใช้อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร โดยจะมีสินค้าต่อเนื่องเช่นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ต้น ใบ ผล และดอกไม้ ทั้งนี้น้ำมันที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คือ ลาเวนเดอร์ เจอราเนี่ยม กุหลาบ ตะไคร้หอม และเปปเปอร์มิ้นท์ เป็นต้น การใช้น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากดอกไม้ในประเทศไทยและประเทศหรือพื้นที่เป้าหมาย เช่น ดอกมะลิ ดอกราตรี ดอกลีลาวดี และดอกไม้ประเภทอื่นๆ รวมทั้งพืชหลายประเภทที่สามารถปลูกได้พื้นที่แถบภาคเหนือของทั้งสามประเทศที่มีอากาศเย็นคล้ายคลึงกัน จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการร่วมกันได้อย่างดี

ส่วนสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้ในสปา จะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเสริมความงามให้กับผิวพรรณและใบหน้า ด้วยกรรมวิธีการทา การพอกผิว และยังนำมาเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มด้วย ซึ่งสมุนไพรหลัก ๆ ที่ใช้และมีสรรพคุณเด่นอาทิขมิ้น มะขาม แตงกวา ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะเขือเทศ และมะละกอเป็นต้น ดังนั้นการทำธุรกิจสปาจึงถือว่าได้มีมีส่วนในการใช้วัตถุดิบธรรมชาติของไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นจากสหภาพพม่าให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ๆ ร่วมกัน

ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยจะโตและมีการปรับตัวเพื่อบริหารต้นทุนและเพิ่มรายได้มากขึ้น

March 18th, 2015

การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับตัวเพื่อบริหารต้นทุนและเพิ่มรายได้มากขึ้น จึงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างเครือข่าย/การรวมกลุ่มและการขยายตลาดไปยังหัวเมืองมากขึ้น ในขณะที่กระแสการดูแลสุขภาพส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการดูแลสุขภาพที่มากกว่าแค่การรักษาโรค รวมถึงการมุ่งสร้างจุดเด่นเพื่อขยายตลาดให้กว้างกว่าเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มขยายไปตามหัวเมืองต่างจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีจำนวนและกำลังซื้อมากขึ้น ในขณะที่ตลาดคนไข้ในกรุงเทพมหานครอาจจะขยายตัวได้ยากจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกลุ่มโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายและการรวมกลุ่มขนาดใหญ่อยู่แล้วอย่างกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีการขยายการลงทุนไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆ มาโดยตลอดและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในจังหวัดอุดรธานี ระยองและเชียงใหม่ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งทั้งอุดรธานี และเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผู้บริโภคในเมืองมากที่สุดใน 10 อันดับแรกถัดจากกรุงเทพฯ ในขณะที่ตลาดผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มอิ่มตัวโดยอัตราการครองเตียงมีแนวโน้มลดลง และธุรกิจโรงพยาบาลต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโรงพยาบาลระดับบนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนในกรุงเทพฯ และบริการที่ดีกว่าในรูปแบบคล้ายกับโรงแรม 5 ดาว ส่งผลให้โรงพยาบาลระดับกลางลงมามีผลประกอบการสวนทางกับกลุ่มโรงพยาบาลระดับบนชัดเจน

นอกจากนี้ ด้วยแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงจากการรักษาไปสู่การดูแลสุขภาพมากขึ้น เชื่อว่าจะส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนให้ความสำคัญกับกระแสดังกล่าวมากขึ้นจากเดิมที่บริการหลักคือการรักษาอาการป่วย สิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากการที่โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ แข่งขันกันจัดทำแพ็กเกจการบริการต่างๆ ออกมามากขึ้น โดยเฉพาะด้านการตรวจร่างกายที่มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด secondary healthcare ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีการใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพมากขึ้น เช่น บริการนวด สปา อาหารเสริม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการขยายตลาดไปในกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น เนื่องจากคำแนะนำจากแพทย์มักจะได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด

รวมถึงการสร้างจุดเด่นด้านต่างๆ เพื่อที่จะขยายตลาดจากที่เดิมอาจจะจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ใกล้เคียง โดยปกติทั่วไปตลาดคนไข้หรือผู้ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนจะมาจากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลัก แต่การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งต้องสร้างจุดเด่นขึ้นมาเพื่อขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่นอกจากจะคาดหวังกับคุณภาพของบริการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการขยายบริการการแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาปกติมากขึ้น การมุ่งเน้นไปทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย

February 23rd, 2015

5

จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยสินค้าและบริการที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก ถือเป็นอันดับต้นๆในขณะนี้ นึกออกหรือยังว่า สินค้าที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้ หรืออยากจะใช้มีอะไรบ้างเนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น หากดูข้อมูลเชิงสถิติจากกระทรวงพานิชย์แล้วจะพบว่า ยอดขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม อาหารเสริมต่างๆ ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ไทยยังเป็นทั้งแหล่งผลิตและนำเข้าสินค้าสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความเจริญด้านสาธารณสุขในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นโอกาสที่จะขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ AEC (ความจริงมีผู้ประกอบการหลายรายลงมือลุยตลาดประเทศเพื่อนบ้านเราไปตั้งนานแล้ว) สินค้าด้านสุขภาพและความงามของไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน AEC รวมทั้งลูกค้าชาวจีนด้วย นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมกับต้องการที่จะมาใช้บริการทางด้านสุขภาพและความงามไปในตัว

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเพิ่มพูนรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ และมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้งการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดเสรีภาคบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ที่ถูกกว่า ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งบริการรองรับด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมเมืองที่มีอัตรการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง วิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องรีบเร่งไปทำงาน การจราจรติดขัด ทำให้เวลาส่วนตัวน้อยลง อาหารที่ราคาถูกคุ้มค่า อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เหมาะสำหรับคนทำงานประจำ จึงเป็นธุรกิจน่านสนใจในปี 2558 และในอนาคต สังเกตได้จากร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 มีอาหารสำเร็จรูป นำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟพร้อมทานออกมาขายเป็นจำนวนมากและขายดีด้วย อีกทั้งต้นทุนในการเข้าสู่ธุรกิจอาหารยังต่ำ จึงยิ่งน่าสนใจสำหรับผู้มีทุนน้อย

เทคโนโลยีการผลิตใบชาเพื่อสุขภาพ

January 28th, 2015

ชาใบหูกวาง เป็นชาเพื่อสุขภาพ และได้มีการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ในด้านของเทคโนโลยีการผลิต ทำให้ในปัจจุบันเป็นสินค้าติดตลาดในกลุ่มคนรักสุขภาพ และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย สกอตแลนด์และจีน รวมทั้งตลาดอาเซียนอย่างกัมพูชาและมาเลเซีย อีกทั้งยังมีการต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของชาใบหูกวางไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุดิบที่แตกต่างจากใบชายอดนิยมทั้งชาอู่หลง ชาดำ ชาขาวและชาเขียว ไม่ใช่แค่เรื่องของชาสุขภาพอย่างชาสมุนไพรต่างๆ แต่ที่ดีมากกว่าคือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเทคโนโลยี ในการพัฒนากลิ่นชาให้คงความหอมทนนาน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

หลังจากพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ต่อมาต้องทำการสร้างมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือโดยการจัดทำระบบ ISO เพื่อรับรองความปลอดภัยในด้านคุณภาพการผลิตและการนำไปบริโภค

ในการพัฒนากลิ่นชาหูกวางให้คงความหอมทนนาน เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อชาหูกวางไปได้ครบทุกครบทุกรสทั้งรสชาติ กลิ่น และความสุขการนำงานวิจัยเข้ามาใช้กับธุรกิจชาหูกวาง ทำให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ใช่แค่ชาธรรมดาๆ ถึงวันนี้แม้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่เชื่อว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจชาหูกวางจะอยู่ระดับต้นๆ เมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพ

การผลิตใบชาเป็นการสานต่อภูมิปัญญาของตระกูล ชาใบหูกวางมีประวัติมายาวนานในด้านคุณสมบัติด้านการสมานแผลอักเสบ เป็นหนอง บำรุงตับ แต่คนใน ภาคเหนือนิยมปลูกไว้ประดับหน้าบ้าน ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น อีกทั้งยังมีการต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีอยู่เดิม

อย่างไรก็ตามเริ่มมีธุรกิจ smeของไทยเข้าร่วมโครงการปีละ 50 รายต่อปี และจะนำร่องในปีนี้ 35 ราย ด้วยงบประมาณโครงการกว่า 30 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจใบชาเพื่อสุขภาพมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ธุรกิจสปาแบบใหม่ที่นำปลามาใช้ขจัดเซลผิวที่ตายออกไป

December 25th, 2014

การทำสปาปลาหรือการใช้ปลาบำบัดเท้านั้น

เป็นการให้บริการที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการทำสปาและชอบสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยมีลักษณะของการบำบัดด้วยการใช้บ่อน้ำวนที่มีปลาการา รูฟา ว่ายอยู่ในบ่อน้ำนั้น โดยการบำบัดนี้จะอาศัยพฤติกรรมของตัวปลาที่ชอบเกาะและตอด เพื่อรักษาผิวและการขจัดเซลล์ผิวเก่าตายแล้วให้หลุดลอกออกไปอย่างง่ายดาย ซึ่งในประเทศไทยมีการนำปลาหมอสีมาใช้ในการให้บริการด้านการทำสปาปลาเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างปลาการา รูฟา จากประเทศญี่ปุ่น กับปลาหมอสีของประเทศไทยนั้นอยู่ที่การบำบัดให้บริการ ปลาหมอสีจะบำบัดทุกส่วนของร่างกาย แต่ปลาการารูฟาจะบำบัดเฉพาะที่เท้าเท่านั้น และในด้านลักษณะทางกายภาพของตัวปลา ปลาหมอสีนั้นจะโตเร็วมาก ทำให้ต้องหาพันธุ์ปลามาทดแทนตัวเก่าตลอดเวลาเนื่องจากไม่สามารถใช้ปลาที่มีขนาดของตัวใหญ่มาทำการเกาะและดูดที่ผิวหนังของมนุษย์ได้เพราะจะทำให้เกิดแผลและเลือดออกมาก และจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์

การทำสปาแบบปลาบำบัด อาจทำให้บางคนรู้สึกขนลุกไปบ้าง แต่เมื่อแช่เท้าไปสักระยะหนึ่งก็จะชินและรู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เพราะนอกจากปลาจะกินเอาเซลล์ผิวที่ตาย เชื้อรา แบคทีเรีย และขี้ไคลแล้ว ยังเป็นการรักษาโรคผิวหนังที่ผิวหนังชั้นนอกหลุดร่วงออกแล้วทิ้งรอยจ้ำสีแดงไว้บนผิวหนัง ซึ่งยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อปลากัดกินผิวหนังที่เป็นเกล็ดขุยอันเนื่องมาจากโรคของผู้ป่วยออกไป เป็นการเปิดโอกาสให้ผิวหนังได้สัมผัสกับรังสียูวีในระดับที่ลึกลงไป ทำให้ผิวหนังมีพัฒนาการเติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้รู้สึกสบายเท้า เบา และยังส่งผลพลอยได้ให้เท้าดูขาวสะอาดขึ้นอีกด้วย

การทำสปาเพื่อขจัดเซลผิวตายออกไป

เร่งการสร้างเซลใหม่ ตลอดจนใช้รักษาโรคบางโรคได้อีกด้วย ปากขนาดเล็ก เปรียบเสมือนตะไบขนาดจิ๋วที่ละเอียดอ่อนนับพันๆมาช่วยกันทำการขัดอย่างนุ่มนวล จึงได้ผลงานการขัดที่ดีกว่าการใช้มือมนุษย์และตะไบหยาบๆหลายเท่า เลยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากตุรกีและแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเอง สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องหย่อนเท้าลงไปในอ่างปลาที่เตรียมไว้ จากนั้นปลาจะเข้ามาตอดเพื่อกินเอาเซลล์ผิวที่ตาย เชื้อรา แบคทีเรีย และขี้ไคล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบำบัดโรคผิวหนังที่ผิวหนังชั้นนอกหลุดร่วงออกแล้วทิ้งรอยจ้ำสีแดงไว้บนผิวหนัง ซึ่งยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเมื่อปลากัดกินผิวหนังที่เป็นเกล็ดขุย อันเนื่องมาจากโรคของผู้ป่วยออกไปก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผิวหนังได้สัมผัสกับรังสียูวีในระดับที่ลึกลงไป ทำให้ผิวหนังมีพัฒนาการเติบโตได้ดีขึ้น